Atrakcje

Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom "Ptasi Azyl"
Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom "Ptasi Azyl"
Ostrów 10, 26-060 Chęciny
(+41) 315 48 45; 692 495 942
fundacja@ptasiazyl.com.pl
www.ptasiazyl.pl

Ośrodek, popularnie zwany Ptasim Azylem, istnieje od 2000 roku. Powstał po wydaniu zgody ministra środowiska na okresowe przetrzymywanie dzikich zwierząt gatunków chronionych w celu leczenia i rehabilitacji. Od maja 2003 roku Ośrodek prowadzony jest przez fundację pod nazwą Ośrodka. Celem fundacji jest między innymi zapewnianie przetrzymywanym zwierzętom jak najlepszych warunków i jak najtroskliwszej opieki na czas ich przystosowywania do życia w naturze. W działalności Ośrodka uwzględniono także edukację — popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat ekologii, a szczególnie na temat ptaków.

Ośrodek znajduje się na terenie gospodarstwa o powierzchni 76 arów (w tym 26 arów lasu), położonego w dolinie Czarnej Nidy, w miejscu oddalonym od zabudowań. Na terenie Ośrodka postawione są specjalnie dwa słupy z platformami na gniazda bocianie. Dla celów edukacyjnych są także: sala dydaktyczna (60 m2) i zadaszona aula leśna (60 m2) oraz plac zabaw. 

Ptaki przetrzymywane są w obszernych zadaszonych 11 wolierach o łącznej powierzchni 250 m2. Duże ptaki, które nie są w stanie latać, bo na przykład mają amputowane skrzydła albo są bocianimi pisklętami przystosowywanymi do samodzielnego życia, mogą chodzić po terenie całego azylu.

Do Ośrodka trafiają zwierzęta, głównie ptaki, wymagające pomocy człowieka. Są to najczęściej pisklęta zagubione, opuszczone przez rodziców, zwierzęta chore, okaleczone (np. zatrute, ze złamanymi skrzydłami, ze zniszczonymi piórami).

Prowadzący Ośrodek i przewodniczący fundacji Janusz Wróblewski jest emerytowanym nauczycielem akademickim, polonistą, językoznawcą (pracował na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego). Przez 20 lat współpracował z lokalnymi dziennikami i rozgłośniami. Pisał felietony na temat języka i na temat ptaków, prowadził audycje poświęcone językowi i ptakom.


Powrót