Atrakcje

Geopark Kielce - Ogród Botaniczny
Geopark Kielce - Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce
41 367 64 69
www.geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl
ogrodbotanicznywkielcach

W 2004 r. Geoparkowi Kielce zostało powierzone bardzo odpowiedzialne i niezwykle istotne zadanie, jakim jest organizacja Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Sama idea budowy ogrodu botanicznego w Kielcach ma już ponad 50 lat. Pierwszą konkretną propozycję budowy takiego obiektu w Kielcach przedstawił prof. dr hab. Zygmunt Czubiński, kielczanin i wieloletni dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (list do ówczesnych władz miasta z dnia 11.11.1966 r.). Od lat 80-tych XX wieku próby budowy ogrodu botanicznego podejmował prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, pracownik ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego wieloletnie starania zakończyły się sukcesem, ale dopiero w 2004 r., kiedy to Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski przychylnie ustosunkował się do koncepcji Ogrodu, wskazując jednocześnie jego przyszłą lokalizację – południowo-wschodnie zbocze Góry Karczówki, o powierzchni ok. 15 ha.

Budowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach rozpoczęto w 2010 r. Trwa ona do dziś. Podstawowym założeniem Ogrodu jest prezentacja flory regionalnej. Na mocy porozumienia między Prezydentem Miasta Kielce, a Rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (28.07.2010 r.) budowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach organizuje i koordynuje Geopark Kielce przy merytorycznym wsparciu pracowników naukowych Instytutu Biologii UJK.

Ogród Botaniczny w Kielcach podzielony jest na dwie zasadnicze części: część północną (szklarnio-palmiarnia, budynki administracyjno-dydaktyczne oraz fragment zadrzewień parkowych) oraz część południową (ekspozycyjną). W chwili obecnej realizowana jest jedynie część ekspozycyjna o powierzchni ok. 10 ha. Na całym tym obszarze znajdują się odpowiednie instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne; wytyczona i częściowo wykonana jest również sieć dróg i ścieżek. W 2018 r. rozpoczęto kolejny i już ostatni etap prac budowlanych polegający m. in. na budowie trzech oczek wodnych, udostępnieniu podziemnych pustek oraz dokończeniu alpinarium wraz z wodospadem. Prace te potrwają do jesieni 2019 r.

Zielenią zagospodarowano obecnie około 60% części ekspozycyjnej Ogrodu. Za ukończone można uznać kilka kolekcji, np. kolekcję różaneczników i azalii, wrzosowisko, kolekcję traw ozdobnych, kolekcję roślin leczniczych i przyprawowych oraz kolekcję pn. Przewodnie zbiorowiska leśne Gór Świętokrzyskich. Dużym stopniem zagospodarowania odznacza się Dział Roślin Użytkowych oraz Dział Geografii Roślin. Pozostałe kolekcje, jak np. różanka, roślin cebulowych, kłączowych i bulwiastych, kolekcja liliowców i piwonii, ogród francuski, ogród wiejski są bliskie ukończenia. Wszystkie kolekcje są sukcesywnie uzupełniane i wzbogacane różnymi gatunkami roślin i ich odmianami.

Jednym z podstawowych zadań Ogrodu Botanicznego w Kielcach jest działalność edukacyjna. Dotychczas prowadzone przez profesjonalnych edukatorów zajęcia edukacyjne skierowane były głównie dla najmłodszych mieszkańców Kielc i regionu. Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatów i cieszyły się bardzo dużym powodzeniem (w ciągu zaledwie 8 miesięcy odwiedziło nas ok. 3000 osób). Obecnie, ze względu na trwający ostatni już etap budowy Ogrodu, zajęcia edukacyjne są znacząco ograniczone.


Powrót