Atrakcje

Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni
Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni
ul. Krakowska, 25-001 Kielce
695 213 381
jaskiniakadzielnia@gmail.com
jaskiniakadzielnia.pl
jaskiniekadzielnia

Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni jest obiektem zarządzanym przez Geopark Kielce.

Kadzielnia to jedno z najbardziej znanych stanowisk jaskiniowych w Polsce. W ścianach dawnego kamieniołomu rozpoznano do tej pory 25 jaskiń i schronisk skalnych oraz duże leje krasowe wypełnione osadami zabarwionymi na czerwony kolor. Obecność jaskiń na Kadzielni to efekt procesu rozpuszczania skał wapiennych przez wodę, który zachodził w lądowych okresach historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. Zwiedzając podziemny świat Kadzielni mamy doskonałą okazję zajrzeć we wnętrze masywu skalnego, który widzimy w ścianach kamieniołomu. Na trasie zwiedzania podziemnej trasy turystycznej napotkamy nacieki oraz różnorodne formy rzeźby krasowej ale i ciekawe wystąpienie minerałów, głównie kalcytu oraz skamieniałości zachowanych w wapieniach dewońskich. Do zwiedzania udostępniony jest odcinek o długości ok. 140 m, wyposażony w szereg instalacji świetlno-dźwiękowych, które wzbogacają atrakcyjność turystyczną jaskiń kadzielniańskich.


Powrót