Atrakcje

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich - Ogród Włoski
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich - Ogród Włoski
Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce
41 344 40 15
poczta@mnki.pl

Jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów. Pałac, wzniesiony w latach 1637–1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, miał być rezydencją magnacką godną najwyższego dostojnika państwowego i kościelnego. W architekturze, dyspozycji wnętrz, detalach architektonicznych, dekoracji przenikają się wpływy włoskie i rodzime, a wciąż czytelny bogaty wystrój architektoniczno-malarski przypomina o dokonaniach fundatora na rzecz Państwa i Kościoła.

W 1. połowie XVIII stulecia pałac został rozbudowany o dwa boczne skrzydła, które oprócz dodatkowej powierzchni mieszkalnej, zmieniły charakter budowli. Nadany wówczas układ przetrwał do dziś i stanowi malowniczą dominantę w krajobrazie miasta.

Pałac pełnił funkcję czasowej siedziby biskupów krakowskich do 1789 roku, czyli momentu upaństwowienia dóbr biskupich uchwałą Sejmu Wielkiego. W XIX i XX wieku w pałacowych wnętrzach mieściły się biura instytucji publicznych, wojskowych, dydaktycznych. W 1971 roku jako siedziba kieleckiego muzeum został przystosowany do celów ekspozycyjnych.

Obecnie są tu prezentowane:

  • Ekspozycja Wnętrza zabytkowe XVII – XVIII wieku,
  • Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej,
  • Gabinet Numizmatyczny. 

Od zachodniej strony pałacu znajduje się ogród włoski, zrekonstruowany zgodnie z przekazami historycznymi. Otacza go mur z bastionem zwanym Basztą Prochową, która w 2012 roku została zaadaptowana na cele informacyjno-turystyczne.


Zgłaszanie grup:
tel. 41 344 40 15 wew. 243
edukacja@mnki.pl 


Powrót