Atrakcje

Rezerwat geologiczny Wietrznia
ul. Daleszycka, 25-202 Kielce

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 17,95 ha, utworzony został w 1999 r. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) rozciętego kilkupoziomowymi wyrobiskami kamieniołomu. Obszar rezerwatu obejmuje połączone ze sobą trzy dawne kamieniołomy: Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni. Występujące tu skały, zaczęto eksploatować w XIX w. a prace wydobywcze zakończono w 1974 r. Jak w „rozwartej księdze” możemy „czytać dzieje Ziemi” głównie z okresu dewońskiego, której „karta” ‒ ściana skalna jest najdłuższym przekrojem geologicznym w Polsce (liczy ponad 800 m. długości). Wędrując ścieżką edukacyjną możemy się dowiedzieć z tablic informacyjnych m.in. o zjawiskach: mikrotektoniki, żyłowej mineralizacji (ołowiu i barytu), krasu.

Centrum Geoedukacji wraz z rezerwatem Wietrznia to wyjątkowy obiekt na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. To miejsce, w którym poprzez przygodę i zabawę możemy poznać historię Ziemi, zapisaną w skałach. Siedziba Centrum położona jest w urokliwym otoczeniu dawnego kamieniołomu skał wapiennych i dolomitowych okresu dewońskiego. Dwa najważniejsze elementy Centrum to: podwodna stacja badawcza „Chronos” i Klub Miłośników Geologii.

Stacja badawcza „Chronos” to główna część wystawy stałej poświęcona dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich. Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. Zwiedzający mając do dyspozycji liczne stanowiska interaktywne, dioramy z modelami,kino 5D oraz okazy skał i skamieniałości poznają historię regionu świętokrzyskiego oraz jego dawnych mieszkańców.

 

W Klubie dowiemy się jak powstają skały i minerały i jak niezwykłe informacje możemy z nich wyczytać. Możemy „poczuć ‒ dotknąć ‒ zrozumieć” historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach w nich zawartych, a także wydobyć jako szlifierz piękno zaklęte w kamieniu. Z dachu budynku rozciąga się piękna panorama Gór Świętokrzyskich.

Rezerwat nosi imię zasłużonego badacza Gór Świętokrzyskich, geologa Zbigniewa Rubinowskiego.

Warto także odwiedzić znajdujący się po północnej stronie rezerwatu użytek ekologiczny ‒ oczko wodne w miejscu dawnego wyrobiska kamieniołomu. Chronione są w nim zbiorowiska roślinności wodnej i przybrzeżnej na obszarze jednego hektara.

Przez teren rezerwatu przechodzi szlak spacerowy zielony.

Podmiot zarządzający rezerwatem:
Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce
Telefon: +48 41 36 76 800
www.geopark-kielce.pl


Powrót