Atrakcje

Rezerwat geologiczny Kadzielnia
aleja Legionów, 25-202 Kielce

Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej o pow. 0,6 ha, utworzonym w 1962 r. Usytuowany jest w centrum Kielc, w południowej części miasta, między ulicami: Krakowska, Gagarina, Al. Legionów i Pakosz. Ochronie podlega najwyższa część wyniosłego skalnego cypla, tzw. Skałka Geologów, wznosząca się pośrodku nieczynnego od 1962 r. kamieniołomu. Kadzielnia o wysokości 295 m n.p.m. jest jednym ze wzgórz Pasma Kadzielniańskiego. Rezerwat zbudowany jest z dewońskich wapieni stromatoporowo-koralowcowych przykrytych wapieniami marglistymi. Na terenie rezerwatu opisano szeregi interesujących zjawisk geologicznych: szczątki fauny (m.in. korali, brachiopodów, ryb i głowonogów), żyłową mineralizację kruszcowo-kalcytową, zjawiska tektoniczne i krasowe. Zostały tu odnalezione między innymi nieznane wcześniej z obszaru Polski gatunki ryb pancernych. W obrębie Skałki Geologów zachowały się relikty roślinności naskalnej.

Nazwa wzgórza Kadzielnia pochodzi od zbierania na nim w dawnych czasach ziół na kadzidło dla potrzeb katedry. Około 1770 r. powstał tu z inicjatywy bp. Kajetana Sołtyka pierwszy wapiennik. W 1886 r. pobudowano trzy piece do wypalania wapna. W 1938 r. zakłady Kadzielni zatrudniały około 200 pracowników, którzy wydobywali skałę wapienną do produkcji nawozów, topnika dla przemysłu hutniczego, wapienia dla przemysłu cukrowniczego i mieliwa wapiennego dla hut szkła. Część produkcji przeznaczona była jako kamień budowlany i tłuczeń dla kolejnictwa, część produkowanego wapna przeznaczona była na eksport. Eksploatację Kadzielni zakończono w 1968 r.

Obecnie Kadzielnia stanowi obiekt wyjątkowo interesujący z uwagi na grupę skał wapiennych z żyłami kalcytu i stanowiskami rzadkich roślin oraz cennymi znaleziskami paleontologicznymi. Występują tu także zjawiska tektoniczne i mineralizacyjne.

Kadzielnia to także jedno z najbardziej znanych skupisk jaskiniowych w Polsce. Trzy z 25 jaskiń, których łączna długość korytarzy wynosi 678 m, udostępnia Podziemna Trasa Turystyczna o długości 140 m (www.geopark-kielce.pl/jaskinie). Także we wschodniej ścianie byłego kamieniołomu znajduje się Jaskinia Wschodnia, której korytarze mają 80 m długości. Do jaskini prowadzą 3 otwory odsłonięte podczas eksploatacji wapieni. Jaskinia Prochownia ma 28 m, prowadzi do niej otwór zabudowany metalowymi drzwiami. Główna komora wejściowa jaskini ze sztucznym betonowym stropem była magazynem materiałów wybuchowych w czasie kiedy na Kadzielni wydobywano skałę wapienną. Z komory wychodzą trzy niewielkie korytarzyki. Obok Prochowni znajduje się Jaskinia Odkrywców mierząca 14 m. Za otworem wejściowym znajduje się wąski, szczelinowy korytarz szerokości do 1,4 m i wysokości do 6,5 m.

Z 16 jaskiń, które znajdują się w Skałce Geologów najdłuższą jest Jaskinia Jeleniowska, której główny otwór widoczny jest ze ścieżki prowadzącej na szczyt. Jaskinia ma 36 m długości. Pierwsze publikacje o jaskini, które ukazały się w 1904 r. wspominają o kopalnych szczątkach jelenia, które dały nazwę jaskini. Kolejną pod względem wielkości jaskinią w Skałce Geologów jest Jaskinia Zwaliskowa długości 24 m. Otwór wejściowy do jaskini został odsłonięty w 1959 r., ale wejście do niej możliwe było dopiero rok później, kiedy obsunęły się bloki skalne tarasujące wejście. Jaskinia Urwista na Kadzielni, znajdująca się także w Skałce Geologów, ma 18 m długości. Prowadzą do niej dwa otwory, z tego jeden przez 11-metrowy Komin Geologów i wymaga użycia liny. Charakterystyczne są leje i komory wypełnione tzw. czerwoną ziemią zwaną przez geologów "terra rossa", czyli materiałem czerwono zabarwionym od związków żelaza. W jaskiniach na Kadzielni znaleziono kości żyjących tu wówczas nosorożców włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych i gryzoni stepowych. W wyniku dawnej intensywnej eksploatacji wapienia ze wzgórza Kadzielnia pozostało tylko jego wschodnie zbocze, resztki zbocza południowo-zachodniego z przylegającą hałdą, zwaną obecnie Wzgórzem Harcerskim oraz oddzielona głębokim wyrobiskiem Skałka Geologów (295 m n.p.m.).

Skałka Geologów otoczona jest tzw. szmaragdowym jeziorkiem. Niezwykły kolor wody wywołuje zjawisko optyczne - promienie światła odbijające się od zlasowanego wapienia. Kilka lat temu, na skutek eksploatacji wód podziemnych wody z wyrobiska zaczęły zanikać, ale ostatnio znów wypełniają one dno wyrobiska.

Wędrując specjalnie wyznaczonymi alejkami trudno sobie wyobrazić, że ok. 375 mln lat temu w tym miejscu było ciepłe morze, które wówczas znajdowało się nieznacznie na południe od równika. Żyły w nim liczne organizmy, których wapienne szkielety, skorupy i pancerze opadając na dno tworzyły skały osadowe. W tym procesie uczestniczyły także korale rafotwórcze budujące wielkie rafy koralowe. Czasem wskutek procesów górotwórczych skały zostały wypiętrzone, a następnie rozcięte przez wyrobiska kamieniołomu. Odsłonięte zostały wyjątkowej wartości profile geologiczne ‒ pionowe przekroje przez skały, głównie franu i famenu. Skały te zawierają liczne, ważne dla nauki skamieniałości wymarłych organizmów dewońskiego morza, z których część otrzymała w nazwie słowa „kieleckie” lub „kadzielniańskie”. Zaobserwować możemy w nich także ciekawe zjawiska mineralizacyjne, tektoniczne, krasowe, a w udostępnionych jaskiniach niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne.

Wędrując po wzgórzu możemy podziwiać ze specjalnych tarasów malownicze widoki na miasto oraz w kierunku południowym można obserwować panoramę Pasma Dymińskiego z Górą Telegraf, Pasma Posłowickiego z Górą Pierścienicą; w kierunku południowo - zachodnim, przełom rzeki Bobrzy, pasmo Zgórskie z Górą Patrol; w kierunku zachodnim krajobraz Pasma Kadzielniańskiego z Karczówką; w kierunku północnym Wzgórza Tumlińskie.

W wyrobisku kamieniołomu ulokowano jeden z najładniej usytuowanych w Polsce amfiteatrów na 5,5 tys. miejsc, oddany do użytku w 1971 r. w czasie obchodów IX wieków Kielc (http://amfiteatr-kadzielnia.pl/pl/). Oprócz okazjonalnych imprez odbywa się w nim Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (lipiec). W 2010 roku amfiteatr przebudowano.

Na teremie Kadzielni znajdują się też pomniki i tablice upamiętniające: ofiary zbrodni katyńskiej, walczących o wyzwolenie narodowe i społeczne Polski, wędrówki na Kadzielnię pisarza S. Żeromskiego oraz przypominające dekalog ‒ dziesięć przykazań przekazanych przez Boga Mojżeszowi na Górze Synaj.

W okresie zimowym na ścianie północno-wschodniej części Skałki Geologów - Świętokrzyski Klub Alpinistyczny przy współpracy z Geoparkiem Kielce tworzy lodospad – zimową ściankę wspinaczkową.

Przez teren rezerwatu przechodzą szlaki: miejski i spacerowe: zielony i niebieski.

Podmiot zarządzający rezerwatem:
Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce
Telefon: +48 41 36 76 800
www.geopark-kielce.pl


Powrót