Kontakt

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. sekretariat 41 36 76 626
41 36 76 643
41 36 76 677
www.kielce.eu
e-mail: turystyka@um.kielce.pl