Wydarzenia

Konkurs plastyczny dla dzieci „Kielce - Moje Miasto w 2021 roku”

2020-12-21

Urząd Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinno wyglądać nasze miasto w 2021 roku.

Technika pracy płaska. Propozycja konkursowa może być wykonana za pomocą farb, pasteli, kredek itp. Przy ocenie pod uwagę będzie brana m.in. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne - kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na adres: marketing@um.kielce.pl

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym;
  2. dzieci z klas I - III szkoły podstawowej;
  3. dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej.

Prace można zgłaszać od od 21 grudnia do 20 stycznie 2021 r.

Uwaga! Każdy uczestnik, może przesłać tylko jedną propozycję!

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.


Powrót