Atrakcje

Szlak miejski - czerwony
Plac Niepodległości, 25-001 Kielce

Szlak miejski (koloru czerwonego) wyznakowano z inicjatywy Urzędu Miasta Kielce.

W terenie szlak oznaczono za pomocą prostokątnych znaków o wymiarach: 15 x 9 cm składających się z trzech pasków: dwóch białych i środkowego w kolorze czerwonym oraz w miejscu zmiany kierunku marszu umieszczonych nad nimi strzałek kierunkowych. Przy ciekawych obiektach krajoznawczych umieszczono w kółkach ich numerację, która pozawala na ich identyfikację na planie.

Szlak rozpoczyna i kończy się na Placu Niepodległości przed dworcem PKP. Tu też znajduje się tablica z planem jego przebiegu i krótkim opisem poszczególnych przystanków.


Powrót