Atrakcje

Szlak rowerowy czerwony: ul. Łódzka – ul. K. Smolaka
ul. Łódzka, 25-001 Kielce

Początek szlaku na końcu ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Hubalczyków po wschodniej stronie ul. Łódzkiej. Mijając z lewej siedzibę Nadleśnictwa Kielce i Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, przy których znajdują się ścieżki przyrodniczo-edukacyjne dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Zastawie. Po prawej stronie widzimy okazały dąb - pomnik przyrody o obwodzie pnia 530 cm i wieku ok. 140 lat (dojście przez posesję przy ul. Gruchawka 3).

Uwaga: od skrzyżowania ul. Gruchawka możemy dojechać po ok. 400 m do rezerwatu „Sufraganiec”.

Kontynuując podróż wjeżdżamy w ul. Kaczową i nią kierujemy się do obwodnicy drogowej Kielc. Wzdłuż niej dojeżdżamy do przejazdu pod wiaduktem gdzie jest koniec oznakowań.


Powrót