Atrakcje

Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
609 290 121
rezerwacje.cn@gmail.com
www.cndavinci.pl
centrumnaukileonardo

Centrum Nauki pełni rolę ogólnie dostępnego laboratorium, które oferuje szerokie możliwości zachęty do ciągłego rozwoju, samorealizacji i kreowania postaw proinnowacyjnych.

Dzięki warsztatom tematycznym m.in. z fizyki czy biologii dzieci i młodzież mogą przeprowadzać eksperymenty naukowe pozwalające poznać im tajemnice otaczającego je świata. Zarówno młodzież jak i najmłodsi mogą skorzystać z warsztatów artystycznych, na których nie tylko rozwijają zdolności manualne ale także zapoznają się z nowymi technikami wykorzystywanymi w plastyce. Z kolei nauczyciele mają możliwość wykorzystania nowoczesnych i innowacyjnych metod kształcenia, które zdecydowanie różnią się od tych w szkole.

W Centrum Nauki Leonardo da Vinci zobaczyć można dwie wystawy. Pierwsza z nich to „Człowiek – niezwykła maszyna”, poświęcona człowiekowi oraz procesom biologicznym zachodzącym w ludzkim organizmie. Wystawa podzielona jest na sekcje poświęcone poszczególnym układom: oddechowemu, pokarmowemu, nerwowemu, szkieletowemu krwionośnemu. Nie jest to jednak nudna, szkolna wiedza. Zwiedzający mogą zobaczyć na własne oczy, jak oddychają płuca palacza, zobaczyć swój szkielet na ekranie monitora oraz podejrzeć żyły, które znajdują się w dłoni. Wystawa „Człowiek – niezwykła maszyna” to też możliwość sprawdzenia swojej sprawności umysłowej i fizycznej.

Druga wystawa, „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, służy edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zwiedzający mają możliwość zapoznać się z podstawowymi pojęciami z dziedziny ekologii i przyrody, takimi jak: atmosfera, gospodarka wodna, ekosystem, segregacja, recykling, flora, fauna, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Głównym celem wystawy jest upowszechnienie informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu korelacji człowiek-środowisko, środowisko-człowiek.

Patronem wystawy jest Leonardo da Vinci – twórca najpopularniejszego rysunku na świecie. Zwiedzający wystawę mogą poznać postać włoskiego mistrza oraz ideę idealnych proporcji ludzkiego ciała przy stanowisku poświęconemu „Człowiekowi Wirtuwiańskiemu”. Każdy ma możliwość stworzenia własnej, zindywidualizowanej postaci witruwiańskiej odpowiadającej jego sylwetce.


Powrót