Atrakcje

Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni
Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
41 315 41 71
skansen@mwk.com.pl
mwk.com.pl
muzeumwsikieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni zlokalizowany jest przy trasie E7, prowadzącej z Kielc do Krakowa. Na 65-hektarowym obszarze zgromadzono ok. 80 najcenniejszych zabytków XVII/XIX-wiecznego budownictwa drewnianego z terenów dawnego województwa kieleckiego. Zagrody i chałupy wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabytki przemysłu wiejskiego-młyny wodne i powietrzne, spichlerze oraz obiekty sakralne-kościół i przydrożne kapliczki. Do najciekawszych można zaliczyć dwór z Suchedniowa z 1812 r., spichlerz dworski ze Złotej z 1719 r. i barokowy kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa nad Wisłą z 1761 r.

Co roku Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w Parku Etnograficznym w Tokarni wiele plenerowych imprez folklorystycznych, m. in. „Wytopki Ołowiu”, „Święto Chleba” czy „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”. W skansenie istnieje także możliwość zorganizowania imprez komercyjnych: konferencji naukowych, sympozjów, ale też ślubów, wesel bądź prywatnych uroczystości rodzinnych. Przy Muzeum działa karczma serwująca dania z kuchni regionalnej, a do dyspozycji gości są komfortowe pokoje gościnne w ośmioraku z Rudy Pilczyckiej. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej MWK (www.mwk.com.pl). Na stronie internetowej znaleźć można także wykaz zajęć tematycznych dla grup szkolnych, które muzeum prowadzi w ramach programu lekcji i warsztatów muzealnych.


Powrót