Atrakcje

Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
41 34 492 97 wew. 121
poczta@mwk.com.pl
mwk.com.pl
muzeumwsikieleckiej

Jeden z najcenniejszych zabytków Kielc, dziś nazywany przez wszystkich Dworkiem Laszczyków. Obecna siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej stoi na południowym stoku Wzgórza Zamkowego przy ulicy Jana Pawła II 6. Jest to jeden z ostatnich drewnianych budynków tego typu w mieście, a jego historia sięga ponad 200 lat. Budynek wybudowany został z drewna modrzewiowego na kamienno-ceglanej podmurówce i przykryty czterospadowym dachem pokrytym pojedynczym gontem. Do dnia dzisiejszego na terenie posesji zachował się tylko budynek dworku. Budowniczym obiektu był Jakub Jaworski, ostatni starosta biskupi, który zgodnie z zawartą 7 marca 1788 r. umową z dziekanem Kolegiaty Kieleckiej – ks. Jerzym Dobrzańskim, wydzierżawił teren i wzniósł dworek wraz z budynkami gospodarczymi. Do lat 70 XX w. znajdował się w rękach prywatnych, a następnie mieściła się w nim siedziba ZOZ-u. W 1988 został przekazany Muzeum Wsi Kieleckie. Obecny wygląd budynku jest wynikiem remontów prowadzonych w XIX, XX oraz XXI wieku. Obecnie pomieszczenia administracyjne Muzeum Wsi Kieleckiej mieszczą się na tyłach posesji, a wnętrza dworu zostały przeznaczone na cele wystawiennicze.


Powrót