Atrakcje

Rezerwat przyrody Perzowa Góra
gmina Strawczyn

Rezerwat przyrody Perzowa Góra – rezerwat krajobrazowy w gminie Strawczyn, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

Powierzchnia: 33,08 ha
Rok utworzenia: 1995
Charakter rezerwatu: częściowy
Przedmiot ochrony: odsłonięcie piaskowców triasowych oraz wielogatunkowy drzewostan z fragmentem żyznej buczyny.

W rezerwacie występują zbiorowiska leśne z prawnie chronionymi gatunkami roślin: śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, konwalia majowa, czosnek niedźwiedzi, paprotka zwyczajna, kokorycz pełna i inne. Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków.

Na terenie rezerwatu znajduje się Kapliczka Św. Rozalii. To bardzo ciekawa osobliwość geologiczno-przyrodnicza. Kapliczka należała od XIX wieku do parafii w Strawczynie i była miejscem kultu. Okoliczna ludność przybywała tu prosić o łaski, głównie podczas epidemii i pomorów, choć władze kościelne były nieprzychylnie nastawione do tego kultu, stąd nakazano jej zamknięcie. Mimo to do kapliczki dalej przybywały pielgrzymki. Tak jest do dziś, każdego roku odbywają się tu Msze Św, a okoliczna ludność przychodzi się tu modlić przez cały rok, również pielgrzymki przybywają do groty. To ciekawy zabytek, miejsce kultu oraz osobliwość natury. Kapliczka nosi wezwanie Św. Rozalii z Palermo (Rozalia Sycylijska), urodzonej około 1130 roku na Sycylii. Była pustelnicą, mieszkającą w grocie, uznawana jest za Świętą od "morowego powietrza", stąd w kapliczce Św. Rozalii w Huciskach modlono się szczególnie gorliwie właśnie podczas epidemii.


Powrót