Atrakcje

Szlaki spacerowe
Henryka Sienkiewicza 29, 25-000 Kielce

Spacerowe szlaki turystyczne na terenie Kielc wyznakowano z inicjatywy Urzędu Miasta. Ich oznakowaniem podstawowym jest kwadrat, podzielony na dwa trójkąty koloru: białego i zielonego, białego i niebieskiego, białego i żółtego. W miejscach gdzie szlak skręca dodano dodatkowo do kwadratu trójkąt biały. Jego wierzchołek wskazuje w którym kierunku trzeba dalej wędrować. W zależności od koloru trójkąta mówimy o szlaku zielonym, niebieskim i żółtym.

Szlaki zielony i niebieski rozpoczynają się na Placu Artystów przy siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Mieści się ona na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 29.

Szlak żółty tworzy pętlę prowadzącą po obrzeżach Kielc. Rozpoczyna się przy ul. Kusocińskiego, tereny narciarskie na G. Pierścienicy.

Zadaniem szlaków spacerowych jest ułatwienie wędrowcom pokonywanie stosunkowo niewielkich odległości, w ciekawym krajoznawczo otoczeniu. Dojazdy do poszczególnych odcinków ułatwi komunikacja zbiorowa. Dlatego też długi szlak spacerowy koloru żółtego można podzielić na kilka, a nawet kilkanaście odcinków.

Uzupełnieniem spacerowych szlaków będzie w pierwszej kolejności szlak miejski prowadzący po kieleckiej „starówce”, a także szlaki piesze długodystansowe, którymi możemy powędrować po Górach Świętokrzyskich.


Powrót